|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:


Ler
Ler er en finkornet jordtype, som vægtmæssigt består af mere end 15 procent partikler med en diameter på mindre end 0,002 mm. Ved teksturanalyser af jordtyper er lerfraktionen den mest finkornede. Når ler optager vand, svulmer det op, det kvælder siger man. Samtidig sker der en omfordeling af elektroner på lerpartiklernes overflade, sådan at hver partikel får en ladningssum, der er negativ. Dette forhold gør, at ler kan fastholde alle kationer på overfladen. Man taler i den forbindelse om lerets kationadsorptionskapacitet (= lerets evne til at påklistre +ioner).

Hvis leret bliver pakket ind i et stort antal monovalente kationer, bliver partiklerne skubbet fra hinanden, der opstår dispergering. Hvis leret bliver iklædt di- eller polyvalente kationer, vil der i stedet ske en samling af partiklerne i større fnug, der opstår flokkulering. I det sidste tilfælde danner leret basis for den meget gavnlige jordstruktur, som kaldes krummestruktur.

Ler er det sidste produkt, der kommer ud af nedbrydningen af bjergarterne (se erosion). Det næste, der sker, er at leret nedbrydes i sine kemiske bestanddele. Da ler indeholder ret betydelige mængder af kalium, magnesium og jern vil en lerjord - via sine nedbrydningsrester - altid fra naturens hånd være mere frugtbar end en sandjord. I den forbindelse taler man om jordtypens bonitet.

Ler kan aflejres af vind, hvorved der dannes den meget frugtbare löss. Hvis leret aflejres af vand, vil det med tiden kunne omdannes til skifer.

Visse lertyper er vigtige råstoffer selv i dag. Ler anvendes bl.a. til:

* Mursten
* Tegl
* Juledekorationer
* Pottemagerkunst
* Porcelæn
* Fajance
* Klinker
* Keramik
* Vase
* Krukke
* Lerpotte

Kategorier på sider:

Smykkesten Stenbrud Kalksten Rav smykker Fossil Bjergart Stenalderen Rubin Basalt Aedelsten smykker Diamant Ler Rubin smykker Runesten Sten armbånd Drypsten Flintsten Granit Kensington runestenen Rosettestenen Pizzasten Magma Typer af sten Klippe Sten smykker Diamant smykker Stabilgrus Grus Aedelsten Sandsten Stonehenge Sediment Ametyst Fordele og ulemper ved en sten belægning Sten Smaragd Rav Meteorit Slibning at sten Metamorfe Jelingstenene Gode råd om sten Marmor brugskunst Sand Stenslibere Obelisk Diverse runesten Kakkel Granit brugskunst Kantsten Natursten Brosten Marmor Monolit Grundsten Smykker Byggesten Ametyst smykker
 
 
 Du er her: Sten - Have Sten - - Hvad er Sten en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.