|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:





En sten er et mindre, løst stykke fast geologisk materiale af bjergart. Ved en diameter under 20 mm taler man om grus, men afgrænsningen opad er mere usikker. I princippet kan en sten være stor som et bjerg, når blot den opfylder kravet om at være tydeligt adskilt fra grundfjeldet. Meget store sten kaldes ofte for monolitter.

Sten bliver inddelt efter de processer, der dannede dem. På den måde opstår grupperne eruptiver, sedimenter og metamorfe stenarter. Eruptive sten er dannet ud fra smeltet magma, sedimentsten er opstået ved sammenpresning af nedbrudte bjergarter, og metamorfe sten blev skabt ved opvarmning, omlejring og sammenpresning i stor dybde af eruptiver eller sedimenter. I de tilfælde, hvor der findes aftryk af organisk materiale i stenen, taler man om fossiler.




Mest solgte netop nu:






Jelingstenene
Jelingstenene er en samlet betegnelse for to runestene i Jelling. Runestenene udgør sammen med Jelling Kirke og de to kæmpegravhøje Jellingmonumenterne, som er optaget på UNESCO’s Verdensarvliste.

De to runesten afspejler overgangen fra den hedenske vikingetid til den kristne middelalder. Den mindste runesten er ældst, formentlig fra ca. 935. Den er rejst af kong Gorm den Gamle til minde om hans hustru Thyra Dannebod. Stenen er også den ældst bevarede danske kilde, hvor Danmark nævnes i skriftlig sammenhæng.

Den Store Jellingsten er sværere at tidsfæste, men den er formentlig blevet rejst mellem 960 og 985 af Gorm og Thyras søn Harald Blåtand i Jelling til minde om hans forældre. Stenens indskrift beretter samtidig om Haralds fortjenester. Han samlede Danmark og gjorde danerne kristne. Stenen består af tre forskellige sider. Den ene side er indgraveret med runer, den anden side består af et fabeldyr, og på den tredje side af stenen er et korsfæstelsesbillede af Kristus.

Stenen er udført i Mammenstil, en af den sene vikingetids stilperioder. I selve tilhugningen bærer stenen præg af vesteuropæiske indflydelse. I modsætning til den traditionelle nordiske med dybe indhug i hårde granit, er denne sten blevet frithugget, så drageslynget og den øvrige udsmykning danner et plant relief. Det er en teknik, man brugte til blødere sandsten i bl.a. Tyskland og England. De eneste relieffer i nordisk stil er udført i kalksten eller sandsten. Den eneste direkte europæiske parallel er irske granitkors. Selve runeindskriften er også udført efter vesteuropæisk tradition, i stedet for den traditionelle lodrette eller båndformede tekst har denne sten tekst i vandrette linjer. Dette følger latinske form og efterligner derved et dokument nedskrevet på pergament. Preben Meulengracht Sørensen har påpeget, at dette markerer en skift i den måde, runestenen blev brugt på. Traditionelt havde indskriftens formål været at beskrive og fastholde, mens denne sten havde et kommunikerende formål; den skulle fortælle kongens budskab.[Meulegracht-Sørensen har på den baggrund betegnet denne sten som et af de ældste levn til den begyndende latinske skriftkultur i Norden.

Stenen bliver ofte betegnet som Danmarks dåbsattest, og den er også rejst med det formål at proklamere kongens dåb og derved etablering af kristendommen som landets statsreligion. Stenen markerer en af de vigtige faser i den langvarige proces, der førte til religionsskiftet i Norden.


Natursten
En natursten er et utilhugget el. groft tilhugget (kampe)sten..... læs mere fra menuen






Kategorier på sider:

Rav Stabilgrus Fossil Rosettestenen Stenslibere Rengøring af marmor Monolit Ametyst Grus Drypsten Flintsten Klippe Basalt Diamant Hvor kommer stenene fra1111 Marmor Sediment Diverse runesten Stenalderen Hvordan dannes sten1111 Natursten Typer af sten Sandsten Stonehenge Kensington runestenen Granit brugskunst Kantsten Byggesten Hvor gamle er sten1111 Smykker Kalksten Marmor brugskunst Meteorit Obelisk Gode råd om sten Stenbrud Magma Sten armbånd Bjergart Runesten Pizzasten Jelingstenene Rubin Rubin smykker Rav smykker Kakkel Aedelsten Granit Diamant smykker Smaragd Sten i haven Ametyst smykker Fordele og ulemper ved en sten belægning Ler Metamorfe Smykkesten Grundsten Lovgivning Sten smykker Sand Slibning at sten Aedelsten smykker Brosten
 
 
 Du er her: Sten - Have Sten - - Hvad er Sten en et   









Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.